Дарактар, гүлдөр, өсүмдүктөр

Дарактар, гүлдөр жана ӨСҮМДҮКТӨР


1. дарак
2. жалбырак жалбырактар
3. бутак
4. бутак
5. тишелүү
6. сандыкча
7. кабык
8. тамыр

9. ийне
10. конус

11. АЗС
12. Holly
13. Magnolia
14. жазуу
15. чие
16. алакан

17. кайын
18. клен
19. дубдан жасалган буюм

20. кызыл карагай
21. декордун
22. (Ыйлап) тал

23. гүл
24. гүлдүн желекчеси
25. pistula
26. аталык
27. сабак
28. бүчүр
29. тикенек
30. лампа

31. хризантеманы / апа
32. Daffodil
33. Дейзи
34. гардения
35. лилия
36. Пэнси
37. Шилтемелер
38. жук
39. роза
40. карама
41. жоогазын
42. кызгылт көк

43. бадал
44. бадалдуу

45. папоротник
46. өсүмдүк
47. Кактус-кактус

48. жүзүм сабагы
49. чөп
50. уулуу чырмоок