Банкомат

Банкомат

Төлөмдөрдү кабыл алуу түрлөрү

1 нак
2 текшерүү
текшерүү саны б эсебинин номери
3 Кредит карта
Насыя карта номери
4 акча тартиби
5 жол текшерүү

Тиричилик долбоорлору

6 ижарага алуу
7 ипотекалык төлөө
8 электр долбоору
9 телефон долбоору
10 газ долбоору
11 мунай долбоору / жылуулук долбоору
12 суу долбоору
13 кабелдик теле долбоору
14 унаа төлөм
15 Кредит карта долбоору

Үй-бүлө менен Каржы

жазылчу 16
чекти жазып 17
18 банк онлайн
19 китепчеси
20 текшерүү реестри
21 ай сайын отчет

бир банкомат машинасын колдонуу

Эгерде банкомат картаны кыстаруу 22
Сиздин ПИН номери / жеке аныктоо номерин 23
бүтүм тандоо 24
Аманатты 25
26 / накталай акча алууга алып
27 акча которуу
Сиздин картаны алып 28
сиздин келишим коюлма / алууну талап 29