БАНК

БАНК


А депозит
B а алуу жөнүндө
чекти накталай C
Жолдук чектерди алып D
E эсеп ачуу
F кредит алууда
G Алмашуу

1 депозиттик тайгалануу
2 алуу тайгалануу
3 текшерүү
4 жол текшерүү
5 bankbook / Тойлорго
6 банкомат картаны
7 Кредит карта
8 (банктык) сактагыч
9 коопсуз уя
10 банкомат
11 күзөтчү
12 банкомат (машина) / нак машина
13 банк кызматкери