дары

ДАРЫ


1. аспирин
2. суук таблеткалар
3. Vitamins
4. жөтөлгө каршы сироп

5. жөтөл тамчылары
6. Алкым пастилкалар
7. нбаасы таблеткалар
8. тамчыларынын брызги / спрейи
9. з тамчысын

10. май
11. Creme
12. суюк крем
13. жылытуу блокнот

14. муз пакети
15. майыптар үчүн жылуучу олтургуч

16. дары
17. таблеткадан
18. капсула
19. caplet
20. чай кашык
21. кашык