Тамак даярдоо, RECIPES, Бышыруу

Тамак даярдап RECIPES

1 кесип (чейин)
2 чīп (чейин)
3 үзүм
4 торун
5 корки
6 үзүлүшүн
7 кагыш
8-дуу
9 10 кошуу куюп
11 combine__and
12 mix_and_
13 put_in_
14 ашпозчу
15 кактап
16 кайноо
17 да сенатор
18 буу
19 ремикс
20 Sauté
21 мөөн
22 куурдак
23 барбекю / барбекю
24 дуу-кууруу
25 микротолкундуу

Cooking - Тамак-аш - Picture Dictionary

Cooking - Тамак-аш - Picture Dictionary

1 жуугуч

2 корки

3 торун

4 кулатабыз

5 краш

6 кагыш

7 кесүү

8 үзүм

9 май

10 үзүлүшүн

11-дуу

12 микс

Cooking - Тамак-аш - Picture Dictionary

13 жууруп

14 буу

15 Sauté

16 куй

17 таразалап

18 кайноо

19 кошуу

20 кактап

21 дуу-кууруу

22 барбекю

23 куурдак

Cooking - Тамак-аш - Picture Dictionary

16 куй

17 таразалап

24 барбекю

25 чара

26 ремикс