Эт, канаттуулар, Seafood

Эт, канаттуулар, Салями

эт

1 стейк
2 жер уй
3 stewing уй
4 этинен уйдун эти
5 кабыргасы
козунун 6 бут
7 козу чаап
8 Майкли
9 боор
10 чочконун
11 чочконун чаап
12 колбаса
13 Балык
14 бекон
үй канаттуулары
15 тоок
16 тоок төшү
17 тоок буттары / палочки
18 тоок канаттары
19 тоок буттары темирден +
20 түрк
21 өрдөк
деңиз тамагы
FISH
22 лосось
23 Halibut
24 капага бөлүнүп
25 жыланга
26 форель
27 сом
таманым менен 28 Сөөксүз
Моллюскалар
29 майда чаян
30 Гребешки
31 краб
32 Карабас
33 соусе
34 Oysters
35 омар


1. бука

2. жер уй
3. куйкалануу
4. stewing эт
5. стейк

6. чочконун эти

7. сосиска

8. куйкалануу
9. жаак
10. кабыргалар

11. бекон
12. чочконун сүрсүгөн эти


13. козу

14. бут
15. жаак