Наркы, Hair

Менин жүзүм

адам дене
дене бөлүктөрү


Менин жүзүмдү тийип,
менин мурдумду тийип,
Менин көз тийип,
Ал эми кашын.
кулагыма тийип,
Менин, кашын, тийип.
Эми сен, мен эмнени билдирет!

Жүз

Чекесинде, жаак, ээк, кулак, көз, мурун, таноо
оозу, сепкил, сакал, мурут, болтойгон
бырыш түшөт, жаак

каш, сурма
кирпиктери, карек

эриндер, тиш, тил

чач

тууралуу чач | Сүрөттүү сөздүк

кара, блондинка (е), күрөң, адилет
Алекс, боз, кашка
узун, кыска, түз
күлкүсүнө, тармал, чачыларга