АКЧА

АКЧА

Монеталар

ысым

маани

деп жазылган:

1 пенни
2 никелден
3 Клик
4 чейрек
5 жарым доллар
6 күмүш доллар
бир цент
беш цент
он конулум
жыйырма беш конулум
элүү конулум
бир доллар
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$1.00

акча

ысым

Кээде мындай деп айт:

маани

деп жазылган:

7 (төрттөн) доллары долбоору
8 беш доллар долбоору
9 он доллар долбоору
10 жыйырма доллар долбоору
11 элүү доллар долбоору
12 (төрттөн) жүз доллар долбоору
бир
беш
он
жыйырма
бир элүү
жүз
бир доллар
беш доллар
он доллар
жыйырма доллар
элүү доллар
жүз доллар
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00