Үй тиричилигинде керектелүүчү, BABY БУЮМДАРЫ ПЕТ FOOD

Үй тиричилигинде керектелүүчү, BABY азыктарын, PET FOOD

Кагаз Products

1 өтүүчү
2 кагаз стаканы
3 кыртыштардын
4 мендик
5 Кагаз табактар
6 кагаз сүлгүнү
7 даарат кагаз

Үй-тиричилик буюмдары

8 бутерброд мешки
9 таштанды мешки
10 самын
11 суюк самын
12 бүктөлүп
13 полиэтилен пленкасы
14 жетип кагаз

Baby Products

15 бала дан
16 балдар тамак-аш
17 формула
18 өкүнбөйм
19 (колдо) жалаяк

Пет Food

20 мышык тамак-аш
21 ит тамак-аш