Түстөр

Rainbow Song

Көк жана кызгылт сары жана кызгылт жана жашыл.
Yellow, ачык кызыл, кочкул кызыл.
Мен көк желе пайда болот,
Көкжелени көргөндө,
башыма жогору.

1.red
2. Сары
3.light көк
4. Кара көк
5. жашыл
6. кызгылт көк
7.orange
8.brown
9.white
10.black
11. боз
12. кызыл